Si vols vendre o llogar el teu pis truca’ns

+34 938 749 262

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL informa que és titular del lloc web WWW.AIMMOBLS.COM D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL, amb CIF B67208769 i domicili social a CL BRUC 125 08242, MANRESA (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, al tomVolum 46416 Foli 182 Full B-519299 Inscripció 1ª L'adreça electrònica de contacte amb l'empresa és: INFO@AIMMOBLES.COM.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

 L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.Modificacions

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús. Aquestes modificacions es poden fer a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat
compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL amb CIF B67208769 i domicili social situat a CL BRUC 125 08242, MANRESA (BARCELONA ), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Us informem que tractarem les vostres dades d'acord amb l'existència del vostre consentiment.

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d'aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@AIMMOBLES.COM.
Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
Podeu adreçar-vos a l'Autoritat de Control

competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL i l'usuari.
AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL disposa d'un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial
AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.