Si vols vendre o llogar el teu pis truca’ns

+34 938 749 262

Avis Legal

Introdució

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL informa de les dades següents:

RAÓ SOCIALAIMMOBLES MARGO CANUDAS SL
NIFB67208769
ADREÇA POSTALCL BRUC 125 08242, MANRESA (BARCELONA)
ADREÇA ELECTRÒNICAinfo@aimmobles.com
TELÈFONS938749262
REGISTRE MERCANTILVolum 46416, Foli 182, Full B-519299, Inscripció 1ª.
OBJECTE PRINCIPALInformació de compra, venda i lloguer d'immobles així com l'oferta dels mateixos

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel

web.

▪ L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL

contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o

l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del

mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL.

Certificat ssl (secure sockets layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre AIMMOBLES  MARGO CANUDAS SL i l'usuari.

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

Assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. AIMMOBLES  MARGO CANUDAS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 13 de juliol de 2021